DÖNEM 1:

 

 

Ders Yılı Başlangıcı

  :

3 Ekim 2016

Ara Tatil

:

23 Ocak -10 Şubat 2017

Ders Yılı Bitişi

:

18 Mayıs 2017

Genel Sınavlar

:

12-14 Haziran 2017

Bütünleme Sınavları

:

03 -04 Temmuz 2017

DÖNEM 2:

 

 

Ders Yılı Başlangıcı

:

19 Eylül 2016

Ara Tatil

:

23 Ocak -10 Şubat 2017

Ders Yılı Bitişi

:

17 Mayıs 2017

Genel Sınavlar

:

14-15-16 Haziran 2017

Bütünleme Sınavları

:

05-06-07 Temmuz 2017

Bütünleme Sınavları

:

05-06-07 Temmuz 2017

DÖNEM 3:

 

 

Ders Yılı Başlangıcı

:

19 Eylül 2016

Ara Tatil

:

23 Ocak -10 Şubat 2017

Yıl Sonu Derslerin Bitişi

:

18 Mayıs 2017

Yıl Sonu Sınavları

:

05-08 Haziran 2017

Bütünleme Sınavları

:

26-29 Haziran 2017

DÖNEM 4:

 

 

Dönem Başlama Tarihi

:

29 Ağustos 2016

Ara Tatil

:

13-24 Subat 2017

Dönem Bitiş Tarihi

:

16 Haziran 2017

Bütünleme Sınav Tarihi

:

26 Haziran -7 Temmuz 2017

DÖNEM 5:

 

 

Dönem Başlama Tarihi

:

29 Ağustos 2016

Dönem Bitiş Tarihi

:

02 Haziran 2017

Bütünleme Sınavları

:

12-23 Haziran 2017

DÖNEM 6:

 

 

Dönem Başlama Tarihi

:

1 Temmuz 2016

Dönem Bitiş Tarihi

:

30 Haziran 2017

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Tarihi

:

20-24 Haziran 2016

Yabancı Uyruklu Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi

 :  

22 Temmuz 2016

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi

:

25-29 Temmuz 2016

 Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuru Tarihi

:

20-24 Haziran 2016

Kurum Dışı Yatay Geçiş  Hakkı Kazanan Öğrencilerin  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi

 

  :

 

22 Temmuz 2016

Kurum Dışı Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin  Kesin KayıtTarih

  :

25-29 Temmuz 2016

Kurum Dışı Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Yedek Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi

  :

01-05 Ağustos 2016

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş BaşvuruTarihleri

  :

11-15 Temmuz 2016

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş  Hakkı KazananÖğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi

 

  :

 

22 Temmuz2016

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Hakkı Kazanan ÖğrencilerinKesin Kayıt Tarih

 

  :

25-29 Temmuz 2016

Yeni Kazanan Öğrencilerin KayıtTarihleri

  :

ÖSYM tarafından ilan edilen tarihte yapılacaktır

Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavına Giriş İçin BaşvuruTarihi

  :

26-30 Eylül 2016

Yabancı Dil MuafiyetSınavı

  :

04 Ekim 2016


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Tıp Fakültesi © 2017 Sayfa Başı